Hoşgeldiniz: Türkiye Willkommen: Türkei » Ortaklık Anlaşması // Assoziationsabkommen

AB ile Ortaklık Anlaşması //Assoziationsabkommen mit der EU

AB ile Ortaklık Anlaşması

AB Devletlerinin Ortaklaşması Ne Demektir?

Bir ortaklaşma, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu (EWG) ve üçüncü bir devlet arasında yapılan uluslararası hukuk sözleşmesidir. Bu sözleşmeyle birlikte her iki taraf da özel bir ilişki ve birlikte çalışma biçimi kurar. İçeriğin ve hedef belirleniminin nasıl olacağı anlaşmadan anlaşmaya farklılık göstermektedir. Karşılıklı özel durumlara ilişkin asıl boyut, taraf devletler arasında mümkün olduğunca engelsiz bir ticareti yapılandırma ve malların ithalat ve ihracatındaki sınırlamaları kaldırma amacına yönelik, kısıtlı bir ekonomik ortaklık ilişkisidir. Fakat bunun yanında iş, toplum ve siyasal dialoğa ilişkin düzenlemeler konusunda da bir birlikte çalışma mümkündür.

AB’nin Ortaklık Anlaşması ve Hedefler

AB’nin ve aynı şekilde AET’nin ortaklık anlaşmaları birbirinden çok farklı hedeflere sahiptir ve geçmişte de sahip olmuştur: Yunanistan için 1961’de imzalanan ortaklık sözleşmesi Yunanistan’ın 1981’deki AB’ye giriş,inin ön aşamasıydı. Anlaşmanın hedefi ülkenin ekonomik olarak AB’ye yakınlaştırımasıydı. Malta ve Kıbrıs ile anlaşmalar 70’li yılların başında yapıldı ve öncelikle bir gümrük birliğine imkan tanımaları ön görüldü. Geriye dönük bakıldığında bu anlaşmaların devletlerin daha sonra AB’ye girmelerini kolaylaştırdığı görülebilir.

Avrupa-Anlaşması: Orta ve Doğu Avrupa’daki dolaşımlardan sonra AB 1989 yılında Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgarya, Romanya, Slovenya, Estonya, Letonya ve Litvanya ile Avrupa-Anlaşması denen anlaşmayı imzaladı;
Hedef: Serbest ticaret bölgesinin yaratılması, partner devletlerin AB-üyelikleri hedeflendi → Giriş ortaklığı; söz konusu devletlerin AB’ye girişi nihai olarak 2004 ile 2007 yılları arasında başarıyla gerçekleşti.

Avrupa, Karibik ve Pasifik Devletleriyle Anlaşma;
Hedef: AB ile ortak bir dış gümrük ve ticaret imtiyazları yürütmek, taraf devletlerin ekonomik gelişimi desteklenmelidir → Gelişim Ortaklığı.

Avrupa-Akdeniz Ortaklığı, Tunus, İsrail, Fas, Ürdün, Mısır ve Cezayir ile;
Hedef: Avrupa Anlaşması’nda olduğu gibi bir serbest ticaret bölgesi yaratmak, fakat AB’ye giriş perspektifi söz konusu olmadan.

Avrupa Serbest Ticaret Ortaklığı (EFTA) Norveç, İzlanda ve İsviçre ile;
Hedef: Hukuki düzenlerin ortak bir hukuka eş zamanlı uyumu sürecinde serbest ticaret geliştirmek → Serbest ticaret ortaklığı.

Doğu Ortaklığı Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldovya, Ukrayna ve Beyaz Rusya ile;
Hedef: Siyasal diyaloğun derinleştirilmesi, serbest ticaret anlaşmasının kurulması.

AB ile Türkiye Arasındaki Ortaklık Anlaşması

Türkiye ile bir ortaklık anlaşmasını AET henüz 1963’te imzalamıştı (Yunanistan’dan sonraki ikinci anlaşma), bu anlaşma daha sonra ise farklı ek protokoller ve bir çok kararla tamamlandı.
Ortaklığın hedefi her şeyden önce ticaret ve ekonomi ilişkilerinin güçlendirilmesiydi. Kararlar iş verenlerin serbest dolaşımını hedefliyordu ve bunun dışında Türkiye’nin AB’ye girişine hazırlanma ödevini taşıyordu. Türkiye öncelikle anlaşma aracılığıyla serbest dolaşımı adım adım sağlamakla ve bunun dışında ortak bir gümrük tarifesine uymakla kendini yükümlü kıldı. Anlaşmanın metni buradan okunabilir.

1998’den beri Avrupa Komisyonu düzenli olarak Türkiye’nin AB’ye giriş yolunda kat ettiği ilerlemelere dair raporlar yayınlamaktadır. 1999 yılında Türkiye’nin statüsünün aday ülke olarak düzenlenmesi kabul edildi. Böylece giriş müzakerelerinin ancak belirli siyasal kriterlerin yerine getirilmesinden sonra başlayabileceği vurgulandı. Giriş müzakerelerinin açılması 2005 yılında Avrupa Konseyi tarafından kararlaştırıldı.
Türkiye ile giriş müzakrelerinin başlaması tartışmalı bir konudur. Bunun sebeplerinden bazıları bugüne kadar süren Kıbrıs sorunu ve insan hakları ihlalleridir. 2016’daki darbe girişiminden ve 2017 referandumundan sonra AB’de bu zamana kadar Türkiye açısından ciddi sonuçları olmayan giriş müzakerelerini askıya alma talebi yükseldi.

Bilinmesi Gerekenler

Serbest Dolaşım: İşverenler İçin Oturum Açısından Özel Bir Düzenleme Olmaksızın Faaliyet Yürütme Hakkı
Ortaklık Anlaşması iş verenlerin faaliyet hakkını düzenler, oturum hakkını değil. Diğer üçüncü devletlerin vatandaşlarının Almanya’ya ilk girişi için geçerli olan oturum hakkı koşulları onlar için de geçerlidir (Oturum yasasına göre, Aufenthaltsgesetz AufenthG).  Ancak bir yasal ilk girişten ve oturum izninin alınışından sonra ortaklığın ayrıcalıkları için hak iddia edilebilir, buna oturumun uzatılması da dahildir.

Türk iş verenlerin hukuki durumları 1980 yılında Ortaklık Anlaşmasının 1/80 kararıyla düzenlenmiştir. Bu karar Almanya’daki türk iş verenler için şunları dile getirir:

  • Bir senelik bağımsız, sosyal güvence yükümlülüğü altındaki faaliyetten sonra aynı işverendeki çalışma izninin yenilenmesi ;
  • Aynı işverendeki üç senelik faaliyetten sonra Türkiye’den gelen çalışanlar, şimdiye kadar yürütülen meslek/faaliyet alanındaki her bir kadro fırsatına başvuru yapmaya izin elde ederler;
  • Çalışanlar, aynı meslek/faaliyet alanındaki dört senelik faaliyetten sonra her faaliyeti maaş ilişkileri çerçevesinde yürütmeye ve Almanya’daki her boş kadroya başvurmaya izin elde ederler.

Bu yönergeler sadece bağımsız olmayan faaliyetler için geçerlidir. Serbest çalışanlar içinse başka düzenlemeler söz konusudur, örneğin duraklama hükmü (daha çok ülkeye giriş, oturum ve çalışma izni konularında) gibi.

Gümrük
AB’nin Türkiye ile ortak gümrük birliği 1996 yılındaki Ankara Anlaşması denen anlaşma ile (Ankara Anlaşması, 29 Aralık 1964 ABI L 217) kurulabilmiştir. Böylelikle bir yandan ortak bir gümrük alanı oluşturulmuştur: Bu anlaşmadan beri gümrük alanında üretilen veya bu alana sokulan nesneler ve gümrük yoluyla gönderilen nesneler gümrüğe girmeden gümrük birliğinin diğer taraflarına taşınabilir. Bunun devamında ortak bir dış gümrük kurulmuştur (daha fazla bilgi için Taşıma ve Gümrük başlığına bakınız).

Nach oben

Assoziationsabkommen mit der EU

Was bedeutet es, wenn Staaten der EU assoziiert sind?

Eine Assoziierung ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen der Europäischen Union bzw. der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und einem Drittstaat. Mit diesem Vertrag begründen beide Parteien eine besondere Form von Beziehung und Zusammenarbeit. Wie Inhalt und Zielsetzungen aussehen, unterscheidet sich allerdings von Abkommen zu Abkommen. Ein Hauptaspekt der gegenseitigen Sonderstellung ist häufig ein besonders enges wirtschaftliches Kooperationsverhältnis mit dem Ziel, einen möglichst ungehinderten Handel zwischen den beteiligten Staaten aufzubauen und Beschränkungen im Warenverkehr abzuschaffen. Doch auch eine Zusammenarbeit bei den Themen Arbeit und Soziales und Regelungen zum politischen Dialog sind möglich.

Assoziationsabkommen der EU und Zielsetzungen

Die Assoziierungsabkommen der EU bzw. EWG haben und hatten sehr unterschiedliche Zielrichtungen: Für Griechenland war der Assoziierungsvertrag von 1961 die Vorstufe zum EU-Beitritt, der 1981 erfolgte. Das Abkommen zielte auf die wirtschaftliche Annäherung des Landes an die EU ab. Die Abkommen mit Malta und Zypern wurden Anfang der 70er Jahre geschlossen und sollten zunächst eine Zollunion ermöglichen. Rückblickend erleichterten sie den späteren Beitritt der Staaten.

Europa-Abkommen: Nach den Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa 1989 schloss die EU sogenannte Europa-Abkommen mit Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen ab;
Ziel: Schaffung einer Freihandelszone, EU-Mitgliedschaft der Partnerstaaten wird angestrebt → Beitrittsassoziation; die Beitritte der Staaten erfolgten schließlich 2004 bzw. 2007.

Abkommen mit AKP-Staaten (Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks);
Ziel: Einführung eines gemeinsamen Außenzolls und Handlungspräferenzen mit der EU, wirtschaftliche Entwicklung der Partnerstaaten soll gefördert werden → Entwicklungsassoziation.

Partnerschaft Europa-Mittelmeer mit Tunesien, Israel, Marokko, Jordanien, Ägypten und Algerien;
Ziel: wie bei den Europa-Abkommen das Errichten einer Freihandelszone, jedoch ohne Beitrittsperspektive.

Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) mit Norwegen, Island und der Schweiz;
Ziel: Freihandel bei gleichzeitiger Anpassung der Rechtsordnungen an ein Gemeinschaftsrecht voranbringen → Freihandelsassoziation.

Östliche Partnerschaft mit Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine und Weißrussland; Ziel: Intensivierung des politischen Dialogs, Schaffung von Freihandelsabkommen.

Das Assoziationsabkommen zwischen der EU und der Türkei

Ein Assoziationsabkommen mit der Türkei hat die EWG bereits 1963 geschlossen (das zweite Abkommen nach dem mit Griechenland von 1961), es wurde nachträglich durch verschiedene Zusatzprotokolle und weitere Beschlüsse ergänzt.
Ziel der Assoziierung war und ist vor allem die Verstärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Die Beschlüsse streben die Freizügigkeit von Arbeitnehmer*innen an und sollten außerdem den Beitritt der Türkei zur EU vorbereiten. Die Türkei verpflichtete sich mit dem Abkommen zunächst, die Freizügigkeit schrittweise herzustellen und sich außerdem an einen gemeinsamen Zolltarif anzugleichen. Der Wortlaut des Abkommens kann hier nachgelesen werden.

Seit 1998 veröffentlicht die Europäische Kommission regelmäßig einen ‚Bericht über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt‘. 1999 wurde anerkannt, dass der Türkei der Status eines Beitrittslandes einzuräumen ist. Dabei wurde betont, dass Beitrittsverhandlungen erst nach Erfüllung bestimmter politischer Kriterien aufgenommen werden können. Die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen wurde schließlich im Jahr 2005 vom Europäischen Rat beschlossen.
Die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist umstritten, Gründe sind u.a. der bis heute bestehende Zypernkonflikt sowie Menschenrechtsverletzungen. Seit dem Putschversuch in der Türkei im Jahr 2016 und dem Verfassungsreferendum von 2017 werden in der EU verstärkt Forderungen laut, die Beitrittsverhandlungen auszusetzen, dies soweit ohne ernsthafte Konsequenzen für die Türkei. Einen recht umfangreichen Überblick über die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU bietet dieser Wikipedia-Beitrag.

Gut zu wissen

Freizügigkeit: Recht auf Beschäftigung für Arbeitnehmer*innen – keine speziellen Regelungen hinsichtlich des Aufenthaltes
Das Assoziationsabkommen regelt  das Recht auf Beschäftigung für Arbeitnehmer*innen, nicht jedoch das Aufenthaltsrecht. Für eine Ersteinreise nach Deutschland gelten die Bedingungen des Aufenthaltsrechts (gemäß Aufenthaltsgesetz AufenthG) wie für andere Drittstaatenangehörige. Erst nach der rechtmäßigen Ersteinreise und dem Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis können die Privilegien der Assoziierung in Anspruch genommen werden, auch um eine Verlängerung des Aufenthalts zu erhalten.

Die Rechtsverhältnisse türkischer Arbeitnehmer*innen wurden 1980 im Beschluss 1/80 des Assoziationsabkommens geregelt. Für türkische Arbeitnehmer*innen in Deutschland besagen sie Folgendes:

  • nach einem Jahr abhängiger, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung entsteht Anspruch auf Erneuerung der Arbeitserlaubnis bei der*demselben Arbeitgeber*in;
  • nach drei Jahren Beschäftigung bei der*demselben Arbeitgeber*in dürfen sich Arbeitnehmer*innen aus der Türkei auf jedes Stellenangebot im selben Beruf/Tätigkeitsbereich, der bisher ausgeübt wurde, in Deutschland bewerben;
  • nach vier Jahren Beschäftigung im selben Beruf/Tätigkeitsbereich dürfen sie jeder Beschäftigung im Rahmen eines Lohnverhältnisses nachgehen und sich auf jede freie Stelle in Deutschland bewerben.

Diese Vorgaben gelten nur für unselbstständige Beschäftigungen. Für Selbstständige sind wiederum andere Regularien relevant, wie bspw. die sogenannten Stillhalteklauseln (mehr dazu s. Einreise, Aufenthalt und Arbeitserlaubnis).

Zoll
Die gemeinsame Zollunion der EU mit der Türkei konnte 1996 mit dem sogenannten Ankara Abkommen (Ankara Agreement, ABl L 217 vom 29. Dezember 1964) begründet werden. Es wurde zum einen ein gemeinsames Zollgebiet gebildet: Seitdem können Gegenstände, die im Zollgebiet hergestellt bzw. in dieses eingeführt und durch den Zoll abgefertigt wurden, in andere Teile der Zollunion gebracht werden, ohne dass Zölle erhoben werden. Des Weiteren wurde ein gemeinsamer Außenzoll begründet (mehr dazu s. Transport und Zoll).

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot