Hoşgeldiniz: Türkiye Willkommen: Türkei » Taşıma ve Gümrük // Transport und Zoll

Taşıma ve Gümrük // Transport und Zoll

Taşıma ve Gümrük

Sanat eserleri, müzik aletleri, sahne donanımı, çalışma materyalleri veya mesleki donanımlar vb. nesneler Türkiye’den Almanya’ya nasıl getirilebilir? AB Türkiye ile bir gümrük ortaklığı kurmuştur fakat bu Türkiye’den eşyaların AB’ye, özellikle de Almanya’a taşınmasının çok kolay olduğu anlamına gelmez. O halde önceden düşünülmesi ve organize edilmesi gerekenler nelerdir?

AB ile Türkiye’nin gümrük ortaklığı 1996 yılında kurulmuştur, bu şu anlama gelir:

  • Ortak bir gümrük alanı kurulmuştur > Gümrük alanında üretilen ya da gümrük alanına sokulan ve gümrük idaresince kontrol edilmiş nesneler, gümrük vergisi konulmaksızın gümrük ortaklığının diğer kesimlerine de taşınabilirler –yani Türkiye’den Almanya’ya ya da tam tersi-.
  • Ve bir de ortak bir dış gümrük oluşturulur.

AB ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilere yönelik yasal temel Ankara Anlaşması (Ankara Anlaşması, ABl L 217 29 Aralık 1964) adı verilen ve gümrük birliğinin (Ortaklık Kurulu’nun 1/95 numaralı, ABl L 35 13. Şubat 1996 tarihli kararı) üzerine kurulduğu anlaşmadır.   

İthalat vergileri bakımından (yani gümrük ücreti, ithalat muamele vergisi, diğer başka kullanım vergileri için ‘İthalat vergileri ne demektir?’ kısmına bakınız) gümrük birliği uyarıncaTürkiye’den Almanya’ya veya tersi istikametteki taşımalarda gümrüğe hiç girilmemesi anlamına gelir. Yine de bir ithalat muamele vergisi çıkar. Bu yüzden bir dizi talimata dikkat etmek ve bazı resmi kağıtları düzenlemek gereklidir.

Öncelikle şunlara dikkat edilmelidir,

  • Almanya’ya giriş yapılıp yapılmadığına,– bu, Almanya’ya taşınan nesnelerin burada süreğen şekilde kalması anlamına gelir, örneğin tasarım objelerinin, sanat eserlerinin vb. nesnelerin veya kişisel eşyaların satışında Almanya’da uzun süreli ikamet etmiş olmak gerekir- -Ya da
  • Almanya’daki geçici kullanım olup olmadığına – bu, misafir oyunlar, konserler, sergiler gibi etkinlikler için Almanya’ya getirilen ve sonra tekrar Türkiye’ye geri götürülen nesneler için geçerlidir.-

Nach oben

Transport und Zoll

Wie können Kunstwerke, Musikinstrumente, Bühnenausstattung, Arbeitsmaterialien oder Berufsausrüstung etc. von der Türkei nach Deutschland gebracht werden? Die EU hat eine Zollunion mit der Türkei begründet, dies bedeutet jedoch nicht, dass alles ganz einfach ist, wenn Gegenstände von der Türkei in die EU, speziell nach Deutschland, transportiert werden. Was ist also im Vorfeld zu bedenken und organisatorisch zu regeln?

Die gemeinsame Zollunion der EU mit der Türkei wurde 1996 begründet, das heißt:

  • ein gemeinsames Zollgebiet wurde gebildet > Dinge, die im Zollgebiet hergestellt bzw. in dieses eingeführt und zollamtlich abgefertigt wurden, können in andere Teile der Zollunion – also von der Türkei nach Deutschland oder umgekehrt – gebracht werden, ohne dass Zölle erhoben werden
  • und es besteht ein gemeinsamer Außenzoll.

Gesetzliche Basis für die bilateralen Handelsbeziehungen der EU mit der Türkei ist das sogenannte Ankara Abkommen (Ankara Agreement, ABl L 217 vom 29. Dezember 1964), aufgrund dessen die Zollunion (Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates, ABl L 35 vom 13. Februar 1996) begründet wurde. 

Hinsichtlich der Einfuhrabgaben (das heißt Zollgebühr, Einfuhrumsatzsteuer, ggf. weitere Verbrauchssteuern, s. auch ‚Was ist unter Einfuhrabgaben zu verstehen?‘) bedeutet Zollunion demnach, dass bei Transporten von der Türkei nach Deutschland oder umgekehrt keine Zölle erhoben werden. Es fällt jedoch ggf. eine Einfuhrumsatzsteuer an. So gibt es eine Reihe von Vorschriften zu beachten und einigen Papierkram zu regeln.

Zunächst ist relevant, ob es sich um  

  • eine Einfuhr nach Deutschland das heißt die nach Deutschland gebrachten Gegenstände verbleiben hier dauerhaft, bspw. bei Verkäufen von Designobjekten, Kunstwerken etc. oder persönliche Gegenstände werden für einen längerfristigen Aufenthalt in Deutschland mitgenommen (Umzug) – handelt (s. Navigation oben)
  • oder um eine vorübergehende Verwendung in Deutschland – das heißt Gegenstände werden bspw. für Gastspiele, Konzerte, Ausstellungen etc. nach Deutschland und anschließend wieder in die Türkei zurück gebracht (s. Navigation oben).

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot